"Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy oraz kierownictwo innych formacji wojskowych utworzonych zgodnie z prawem Ukrainy powinni natychmiast wprowadzić dla personelu wojskowego zakaz wstępu do zakładów gier hazardowych i/lub uczestniczenia w grach hazardowych w Internecie przez okresu stanu prawnego stanu wojennego" - napisano w treści decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, na podstawie której prezydent wydał dekret określając zadania dla rządu.

Reklama

Resort zdrowia ma trzy miesiące…

Ministerstwo zdrowia Ukrainy otrzymało polecenie zapewnienia w ciągu trzech miesięcy leczenia ciężkiego uzależnienia od hazardu oraz przeprowadzenia odpowiednich szkoleń dla pracowników medycznych, aby w porę rozpoznać objawy ciężkiego uzależnienia od hazardu u pacjentów, warunków, które mogą poprzedzać wystąpienie takiego uzależnienia, oraz zapewnić w odpowiednim czasie niezbędną pomocy w celu zapobiegania i leczenia tej choroby.

Reklama

Jednocześnie ministerstwo polityki społecznej otrzymało polecenie opracowania państwowego standardu świadczenia usług społecznych "017.4.Rehabilitacja społeczno-psychologiczna osób uzależnionych od hazardu" i przeprowadzenia szkoleń dla jego świadczeniodawców.

Nowe zalecenia dla kasyn internetowych

Rząd Ukrainy otrzymał polecenie dopilnowania, aby organizator kasyna internetowego nie rejestrował wielu kont dla jednego gracza, a także ograniczenia dziennego czasu ciągłego uczestnictwa w grach hazardowych online w przypadku jednego konta. Ponadto, zgodnie z decyzją, organizatorzy gier hazardowych w Internecie będą musieli ustalić przed rozpoczęciem gry limit kwoty, jaką gracz może wydać na grę w określonym czasie, z możliwością zmiany tego limitu nie więcej niż raz w miesiącu.

Rząd otrzymał także polecenie opracowania procedury ograniczenia wszelkich form reklamy gier hazardowych, w szczególności wykorzystania w nich symboli Sił Zbrojnych Ukrainy.

Reklama

Powstanie państwowy system monitoringu

Zgodnie z decyzją prezydenta w ciągu miesiąca należy wprowadzić państwowy system monitoringu internetowego, ogólnoukraińską kampanię uświadamiającą na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z grami hazardowymi, a także rejestru osób z ograniczonym dostępem do zakładów gier hazardowych i uczestnictwa w grach hazardowych.

Komisja, która wprowadza i nadzoruje regulacje państwowe w obszarach łączności elektronicznej, częstotliwości radiowych i świadczenia usług pocztowych, będzie musiała blokować nielegalne strony internetowe, zapewniające dostęp do gier hazardowych, na wniosek centralnego organu wykonawczego ds. tworzenia i realizacja polityki państwa w zakresie organizacji i prowadzenia gier hazardowych i loterii.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wraz z uprawnionymi organami otrzymała polecenie zapewnienia w ciągu dwóch miesięcy kontroli organizatorów gier hazardowych pod kątem przestrzegania przez nich ustawodawstwa Ukrainy, dotyczącego sankcji, na podstawie których podjęte zostaną działania mające na celu nałożenie odpowiednich kar na organizatorów hazardu.

Sprawą ma zająć się też Narodowy Bank Ukrainy

Zaleca się, aby Narodowy Bank Ukrainy wprowadził w ciągu dwóch tygodni zakaz przyjmowania pod zabezpieczenie towarów podwójnego zastosowania, a w ciągu dwóch miesięcy zatwierdził zalecenia metodologiczne dla banków, dotyczące blokowania wpłat przez obywateli środków kredytowych na rachunki organizatorów gier hazardowych, w ramach wdrażania ustawy „O zapobieganiu i zwalczaniu legalizacji (prania) dochodów z przestępstwa, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia”.

Ministerstwo transformacji cyfrowej Ukrainy otrzymało polecenie przeprowadzenia w ciągu miesiąca negocjacji z Apple i Google w sprawie zakazu umieszczania aplikacji hazardowych bez odpowiedniej licencji w strefie UA w ich sklepach z aplikacjami.