Sąd uzasadnił decyzję możliwością ewentualnej ucieczki oskarżonego, a także kontynuowania przez niego działalności przestępczej.

Sąd nie przyjął "pisemnego przyrzeczenia"

Sędzia nie przyjął pisemnego przyrzeczenia oskarżonego, a także oddalił wniosek o dozór kuratora i mediację.

Reklama

Decyzja sądu nie jest ostateczna. Jurajowi C. przysługuje ustawowy termin na podjęcie decyzji, czy złoży do Sądu Najwyższego zażalenie na postanowienie.