Najpierw 1 marca a potem 5-6 marca i jeszcze w ostatni piątek 8 marca (za 10, który wypadł w niedzielę) ZUS wysłał lub przelał na konta podwyższone emerytury z waloryzacją trafią do kolejnych grup seniorów, W piątek 8 marca –wysłał pieniądze wyśle do emerytów, którym zwykle przekazuje je 10. dnia miesiąca. Ponieważ jednak to jest w tym marcu niedziela, zgodnie z przyjętymi zasadami, przekazał je świadczeniobiorcom wcześniej, w piątek 8 marca. Dziś-jutro powinien przynieść je listonosz - osobom, które nie korzystają z kont bankowych
Ponadto w tym tygodniu kolejna tura zwaloryzowanych emerytur zostanie przelana i wysłana przez ZUS w piątek 15 marce, a reszta już w drugiej części miesiąca marca.

Reklama

Kto już dostał nową emeryturę z waloryzacją, kiedy wyższa emerytura trafi do pozostałych seniorów

Kolejne dni wysyłki to 15, 20 i 25 marca. Wtedy już wszyscy emeryci powinni mieć wypłaconą emeryturę w nowej zwaloryzowanej wysokości

Waloryzacja, czyli zwiększenie wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie, jest przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych każdego roku. Na czym polega ten proces, tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Reklama
Reklama

Proces polega napomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wysokość wskaźnika waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Jak wynika z komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r., w 2024 roku wysokość wskaźnika to 112,12%.

Decyzje z wyliczeniem waloryzacji ZUS wyśle emerytom dopiero pod koniec kwietnia

Większość emerytów już to wiem, ale nie zaszkodzi przypomnieć: waloryzacja odbywa się automatycznie. Nie trzeba składać żadnych wniosków, a każdy emeryt i rencista, który miał prawo do wypłaty świadczenia na 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

Decyzje będą jednak wysyłane dopiero od kwietnia, ZUS chce zaoszczędzić na kosztach wysyłki więc w jednym terminie i w jednej kopercie przekazuje decyzję o waloryzacji i decyzję o przyznaniu dodatkowego w roku świadczenia, popularnie zwanego trzynastą emeryturą. Tę zaś ZUS przyznaje dopiero w kwietniu.

Sebastian Szczurek radzi więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać na dokumenty.

Inne rozwiązanie to skorzystanie z możliwości cyfrowych. Wszyscy ci, którzy mają dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (kto nie ma, w łatwy sposób na stronie internetowej ZUS założy konto), mogą wcześniej – jeszcze przed otrzymaniem decyzji – sprawdzić informację o wysokości waloryzacji.

Decyzja o waloryzacji: jak sprawdzić czy wyliczona kwota brutto i netto jest właściwa

Jak wyjaśnia Sebastian Szczurek, w decyzji o wysokości emerytury po waloryzacji podana jest wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego danego roku, a następnie wskaźnik waloryzacyjny i emerytura brutto obliczona po waloryzacji.

Jeśli emeryt czy rencista pobiera dodatek pielęgnacyjny, jest także informacja o wysokości tego dodatku.
Wiele osób zgłasza się do ZUS twierdząc, że dodatek nie jest im wypłacany. Nieporozumienie wynika z tego, że świadczeniobiorcy porównują wypłacaną kwotę z podanymi w decyzji waloryzacyjnej kwotami brutto. Tymczasem dostają kwotę netto – od emerytury i renty odliczana jest zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Oczywiście nie dotyczy to emerytur zwolnionych z PIT - poniżej 2 500 zł, których suma w skali roku nie przekracza kwoty wolnej od podatku, 30 000 zł. Ale od nich także potrącana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Wszystkie te informacje świadczeniobiorcy znajdą w decyzji waloryzacyjnej. Warto ją uważnie przeanalizować.