Polki pozwoliły, by wszystkim rządzili mężczyźni. Również krajem. Bardzo mało pań zajmuje się polityką - zaledwie 20 procent posłów i osiem procent senatorów to kobiety -to daje nam słabe 55 miejsce wśród 188 krajów. Polska to jedyne państwo w Unii Europejskiej, w którym procentowy udział kobiet w senacie zmniejszył się w ciągu ostatnich 10 lat.

Reklama

Znacznie lepiej Polki wypadają w biznesie - w Europie są w ścisłej czołówce. Według raportu Komisji Europejskiej na temat równości płci wynika, że kobiety stanowią 36 procent kierowników niższych i średnich szczebli, czyli o 3 procent więcej niż średnia dla Unii Europejskiej. Ponad jedna trzecia Polek ma swoje firmy, które całkiem nieźle prosperują.

Niewiele Polek zajmuje bardzo wysokie stanowiska. Jedynie dwa procenty kobiet piastują stanowiska dyrektorów generalnych i prezesów firm.