Do Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście wpłynęło zaświadczenie wystawione przez medyka sądowego, z którego wynika, że b. baron SLD jest chory i do końca marca nie może brać udziału w procesie.

Reklama

Pod koniec ub. roku Pęczak przestał uczestniczyć w rozprawach, a sąd ustalił wtedy, że przebywał w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie. Biegli na potrzeby postępowania opracowali wówczas opinię o jego stanie zdrowia - wynikało z niej, że może brać udział w postępowaniu.

Obecnie - w związku z kolejnym zwolnieniem lekarskim - sąd postanowił zlecić biegłym z Zakładu Medycyny Sądowej opracowanie jeszcze jednej, kompleksowej opinii. Ma ona zostać wydana do końca marca. Sąd zapowiedział już, że jeśli okaże się, że b. poseł nie może brać udziału w procesie, to wyłączy jego sprawę do odrębnego postępowania.

W toczącym się od kilku lat przed sądem rejonowym procesie b. poseł SLD oskarżony jest m.in. o pomoc w oszustwie i płatnej protekcji oraz przyjęcie łapówki. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Obok niego prokuratura oskarżyła jeszcze 10 osób m.in. b. współwłaściciela klubu piłkarskiego Widzew Andrzej P. i b. wiceprezydenta Szczecina Mirosława Cz.

Łódzka prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie po doniesieniu dwóch znanych biznesmenów z podłódzkiego Rzgowa - braci G. Jeden z wątków śledztwa dotyczy sponsorowania przez braci G. sportowej spółki SPN Widzew SSA w latach 2002-2003.

Według prokuratury, w październiku 2002 roku Pęczak jako poseł przyjął od biznesmenów w sumie ponad 15 tys. zł w zamian za obietnicę uzyskania przez nich korzystnej decyzji administracyjnej związanej z zalegalizowaniem ich hal targowych. Wcześniej wyłudził też od nich 40 tys. zł, zapewniając ich, że trafią one na rzecz kampanii wyborczej SLD.Prokuratura przedstawiła Pęczakowi również zarzut pomocnictwa do płatnej protekcji w związku ze sponsorowaniem Widzewa przez braci G. Kolejne zarzuty stawiane Pęczakowi dotyczą pomocy w oszustwie. Według prokuratury, od stycznia 1999 r. do lutego 2004 r. poseł nakłaniał osoby z firm i instytucji publicznych do przekraczania uprawnień i zawierania fikcyjnych umów m.in. ze swoją ówczesną żoną. W ten sposób - zdaniem prokuratury - pomógł tym osobom wyłudzić m.in. od Urzędu Marszałkowskiego ponad 168,4 tys. zł nienależnych wynagrodzeń, nagród i premii.

Andrzej Pęczak w styczniu tego roku został prawomocnie skazany na trzy lata i osiem miesięcy więzienia w procesie dotyczącym niegospodarności w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Był jednym z 23 oskarżonych w tej sprawie. Według prokuratury, w wyniku ich działalności w latach 1999-2000 Fundusz stracił ponad 42 mln zł.

W dwóch innych sprawach Pęczak odpowiada przed sądami w Łodzi i Pabianicach. W łódzkim procesie jest on oskarżony o wypłacenie ze swojego konta - mimo zabezpieczenia przez prokuraturę jego rachunków bankowych - 16,5 tys. zł. Z powodu jego choroby ta sprawa wciąż nie może się rozpocząć. Natomiast przed sądem w Pabianicach toczy się proces Pęczaka, w którym jest on oskarżony o przyjęcie w sumie ponad 820 tys. zł korzyści majątkowych i osobistych od lobbysty Marka Dochnala i jego asystenta.

Pęczak, jako pierwszy poseł w III RP, trafił do aresztu w listopadzie 2004 r. W styczniu 2007 r., po 25 miesiącach, wyszedł na wolność po wpłaceniu 400 tys. zł kaucji.