Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska wezwała P4, operatora sieci Play do zaprzestania emisji reklamy - podał UKE. Chodzi o reklamę, w której spółka informuje, że posiada "Sieć o najlepszej jakości transmisji danych według UKE". Zdaniem Streżyńskiej, stwierdzenie, że Play to "Sieć o najlepszej jakości transmisji danych według UKE" zostało wyjęte z kontekstu wniosków raportu UKE o jakości transmisji danych i nie oddaje wyników uzyskanych w czasie całościowych badań.

Reklama

"Badania jakości transmisji danych były prowadzone tylko na terenie 16 miast wojewódzkich, w których Play dysponuje własną siecią GSM/UMTS. Uzyskane i opublikowane w raporcie dane dotyczą zatem tylko i wyłącznie tych miast, w których badano jakość transmisji danych. W żadnej mierze nie pokazuje to obrazu całej sieci "Play" - uważa.

Jej zdaniem, podczas badań stwierdzono, że operator sieci Play uzyskuje dobre wyniki tylko i wyłącznie we własnej sieci. Wskazuje na raport z badania jakości sieci komórkowych na trasach kolejowych, który został opublikowany na stronach UKE w dniu 16 czerwca 2011 r. Raport ten pokazuje, że transmisja danych funkcjonuje tylko i wyłącznie w macierzystej infrastrukturze operatora Play, a nie działa tam, gdzie nie ma zasięgu tej sieci Play (w szczególności w małych miastach i na terenach wiejskich), a operator korzysta z roamingu do sieci Plus.

Ponadto - jak informuje prezes UKE - wyniki zawarte w raporcie głównym to uśrednione wyniki z badań na terenie 16 miast wojewódzkich, które nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu sieci w pojedynczych miastach. Raport z badań jakości transmisji danych powinien być rozpatrywany razem z załącznikami jako całość. Raport z badań jakości transmisji danych nie powinien być prezentowany w sposób wybiórczy, powodujący zniekształcenie rzeczywistości wynikającej z całości badań.

Wskazuje też, że UKE nie wyraził zgody na użycie raportu przez Play w takiej formie i nie ponosi odpowiedzialności za wnioski i uogólnienia sporządzane na podstawie niniejszego raportu przez osoby trzecie. "W powyższej kwestii Prezes UKE wezwał P4 do zaprzestania emisji tej reklamy, która wprowadza w błąd opinię publiczną" - podsumowuje prezes UKE Anna Streżyńska.

Reklama