Jak dowiedział się "DGP", na zastępców nadinsp. Marka Działoszyńskiego nominowani zostaną: szef komendy w Gdańsku Krzysztof Gajewski, Arkadiusz Letkiewicz, który obecnie kieruje szkołą policyjną w Szczytnie, oraz komendant małopolskiej policji Andrzej Rokita.
Reklama
Gajewski ma być odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas Euro 2012 oraz pracę policjantów w terenie. Letkiewicz będzie dysponował budżetem w wysokości 1,2 mld zł. Z kolei Rokita ma nadzorować piony operacyjne oraz CBŚ.
Priorytetem samego Działoszyńskiego jest większe usamodzielnienie CBŚ oraz przyśpieszenie reakcji patroli na wezwanie o pomoc. W pierwszym wywiadzie udzielonym mediom po nominacji opowiada, jak zamierza zapewnić kibicom bezpieczeństwo.