W majowym sondażu, przeprowadzonym miesiąc po drugiej rocznicy katastrofy, w której zginęło 96 osób, w tym polski prezydent, ponad połowa badanych - 53 proc. - oceniła, że w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy polski rząd wiele zrobił, ale też dopuścił się wielu zaniedbań.

Reklama

Blisko jedna czwarta - 23 proc. - wybrała odpowiedź, że rząd tak naprawdę zaniechał możliwości wyjaśnienia tej katastrofy. Zdaniem 16 proc. ankietowanych rząd zrobił w tej sprawie wszystko, co było możliwe.

W porównaniu z ocenami z sierpnia ubiegłego roku przybyło ocen, że rząd wiele zrobił, ale i wiele zaniedbał (wzrost o 6 pkt. proc.), ale oceny skrajne praktycznie się nie zmieniły.

CBOS zauważa, że opinie o działaniach rządu w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy w dużym stopniu zależą od sympatii politycznych, jednak nawet w elektoracie PO tylko jedna trzecia badanych - 32 proc. - uważa, że rząd zrobił wszystko, by wyjaśnić przyczyny katastrofy.

Ponad połowa zwolenników PO - 59 proc. - jest zdania, że rząd co prawda wiele zrobił, ale też wiele zaniedbał.

Wśród sympatyków PiS ocenę, że rząd Donalda Tuska zaniechał wszelkich możliwości rzetelnego wyjaśnienia katastrofy wyraziło 56 proc. respondentów.

W najnowszym badaniu CBOS ponad dwie trzecie - 68 proc. (o 8 punktów więcej niż w ub. r.) - respondentów wyraziło przekonanie, że Rosjanie ukrywają dowody, zacierają ślady błędów kontrolerów lotów i nieprawidłowości w pracy obsługi lotniska. Jedna piąta badanych - 20 proc. - było zdania, że Rosjanie nie mataczą w tej sprawie.

Dobrą wolę strony rosyjskiej najczęściej kwestionują wyborcy PiS, ale i ponad połowa wyborców PO jest podobnego zdania. Najrzadziej o złej woli strony rosyjskiej są przekonani wyborcy SLD, chociaż także tu ponad połowa przychyla się do opinii krytycznej.

Większość ankietowanych odrzuciła możliwość, że katastrofa i śmierć Lecha Kaczyńskiego była skutkiem zamachu. Prawie dwie trzecie - 63 proc. - nie bierze pod uwagę teorii zamachu, w tym 38 proc. zdecydowanie nie wierzy w zamach.

W możliwość zamachu wierzy jedna czwarta Polaków - 25 proc., w tym 8 proc. wyraża zdecydowaną wiarę w tę hipotezę.

W teorię zamachu nieco częściej są skłonne wierzyć kobiety, najmłodsi respondenci, osoby gorzej wykształcone i sytuowane, mieszkające na wsi i w małych ośrodkach miejskich.

Teorię spiskowa najczęściej odrzucają osoby deklarujące poglądy lewicowe, ale także wśród zwolenników prawicy większość odrzuca tę teorię.

Jedyną partią, której zwolennicy w większości zgadzają się z tezą, że prezydent Lech Kaczyński oraz towarzyszące mu osoby mogły ponieść śmierć wskutek spisku, jest PiS.

Badanie z cyklu Aktualne problemy i wydarzenia Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 10 - 16 maja br. na 1017-osobowej, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.