Kolumna samochodów z Cyrylem I i jego delegacją oraz ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce Aleksandrem Aleksiejewem, a także zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp. Sawą dotarła przed Grób Nieznanego Żołnierza około godz. 13.30. Patriarcha złożył na płycie grobu biało-zielony owalny wieniec z prawosławnym krzyżem. Wpisał się do księgi pamiątkowej, zapoznał się także z ekspozycją dotyczącą tego miejsca. Zaprezentowali mu ją żołnierze z Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Reklama

Był to ostatni oficjalny punkt wizyty patriarchy Cyryla w Warszawie. Wcześniej patriarcha był na warszawskim cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wizyty zwierzchnika Cerkwi rosyjskiej w miejscach pamięci miały się odbyć później, jednak z nieujawnionych dotąd przyczyn zdecydowano się przyśpieszyć je o kilkadziesiąt minut.

Wcześniej Cyryl I na Zamku Królewskim w Warszawie wespół z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefem Michalikiem podpisali historyczny apel o polsko-rosyjskie pojednanie. Według tego dokumentu "pojednanie zakłada również gotowość do przebaczenia doznanych krzywd i niesprawiedliwości. Zobowiązuje nas do tego modlitwa: 'Ojcze nasz (...) odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom'".

Przed południem patriarcha spotkał się z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem, a w czwartek przyjął go także prezydent Bronisław Komorowski, który na cześć gościa wydał oficjalne przyjęcie. Cyryl rozmawiał też z biskupami katolickimi w Konferencji Episkopatu Polski oraz z duchownymi Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Odwiedził też warszawską katedrę prawosławną pw. św. Marii Magdaleny, której podarował ikonę. Ufundował też Królewskie Wrota do ikonostasu kaplicy pw. Cyryla i Metodego, która powstanie przy centrum prawosławnym, jakie tworzy się w budynku opodal katedry, odzyskanym przez prawosławną społeczność.

W sobotę rano Cyryl I wyruszy do Białegostoku. Tam czeka go czysto kościelna część wizyty. Patriarcha odwiedzi prawosławne ośrodki na Podlasiu - Hajnówkę i Supraśl, a w niedzielę będzie przewodniczył uroczystościom na Świętej Górze Grabarce. Także niedzielę patriarcha wróci do Moskwy.

Reklama