Grupa działająca w ramach Rady Europy opublikowała czwarty raport oceniający Polskę od czasu przystąpienia do niej naszego kraju w 1999 roku.

Reklama

Tym razem eksperci skupili się głównie na zapobieganiu korupcji wśród posłów, sędziów i prokuratorów. Ich zdaniem Polska posiada wystarczająco surowe przepisy dotyczące między innymi zależności pełnionych funkcji, podejmowania dodatkowych zajęć oraz oświadczeń majątkowych.

Główne zarzuty dotyczą kwestii etycznych i konfliktu interesów. Raport stwierdza, że przedstawiciele tych zawodów nie rozumieją sytuacji określanych konfliktem interesów. Zasady etyczne są natomiast zbyt ogólnikowe.
GRECO zaleca Polsce stworzenie wytycznych, które jasno określą sposób zachowania się w danych sytuacjach.

Władze mają także organizować szkolenia dotyczące norm etycznych i konfliktu interesów. W raporcie zwrócono między innymi uwagę na niejasną sytuację podczas posiedzeń komisji sejmowych. Nie mają na nie wstępu zarejestrowani lobbyści, natomiast mogą w nich uczestniczyć goście, często będący lobbystami.

Polska ma 18 miesięcy na wprowadzenie wszystkich zaleceń.