Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień, gdy pełnił obowiązki przewodniczącego komisji przeprowadzającej w 2011 r. egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli skarbowej. Akta (sygn. 3 Ds. 95/12) trafiły do sądu.

28 grudnia 2012 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Pawłowi R., wicedyrektorowi Departamentu Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów - mówi prokurator Dariusz Ślepokura, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Oskarża go o to, że 12 kwietnia 2011 r. pełniąc obowiązki przewodniczącego komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli skarbowej, przekroczył swoje uprawnienia, osobiście sprawdzając arkusze egzaminacyjne dwóch osób, które wcześniej zostały wykluczone z egzaminu za próby porozumiewania się między sobą. Sam też miał poinformować komisję o tym, że osoby te nie uzyskały wymaganej liczby punktów na egzaminie – dodaje.

W protokole z przebiegu egzaminu znalazł się zapis, że decyzja została podjęta przez komisję, a z zeznań świadków wynika, że przez Pawła R. Oskarżony odmówił składania zeznań. Prokurator nie wnioskował o zawieszenie go w obowiązkach służbowych. O sprawie poinformował jedynie pracodawcę, czyli MF. Obowiązuje zasada domniemania niewinności. Dopóki sąd nie zweryfikuje prawdziwości zarzutów, stosowanie środków represyjnych, a do takich należy zawieszenie w obowiązkach, jest przedwczesne – mówi Hanna Gajewska-Kraczkowska, adwokat z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Adwokat Stefan Płażek przypomina, że ustawa o służbie cywilnej nakazuje stosować obligatoryjnie zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych przy tymczasowym aresztowaniu. W innych sytuacjach pracodawca może, ale nie musi, skorzystać z tej możliwości.