Sekretarz sądu konkursowego dziś poinformuje uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazaniu zaproszenia do złożenia prac konkursowych – mówi DGP rzeczniczka prasowa MSW Małgorzata Woźniak.

Reklama

Konkurs organizowany jest według zasad Stowarzyszenia Architektów Polskich. – Po rozstrzygnięciu będzie 279 niezadowolonych podmiotów, które mogą się chwytać prawnych kruczków, aby zmienić werdykt – mówi jeden z urzędników resortu. Nieco inaczej wygląda pomysł MSW na opracowanie elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji. W tym wypadku Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych zaprosiło 18 podmiotów, z których wyłoniono pięć, by rywalizowały w kolejnym etapie.

Projekt jest efektem podróży premiera Tuska autobusem po kraju. Odwiedził kilka jednostek policji, które go przeraziły – mówi jeden z polityków PO.

W dokumentacji związanej z konkursami najkrótszy z rozdziałów dotyczy źródeł ich finansowania: „Program będzie finansowany głównie ze środków budżetu państwa. Do jego realizacji zostaną wykorzystane środki z budżetu Policji przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe”.

Na remonty i inwestycje w latach 2010 i 2011 mieliśmy 240 mln zł, rok później 212 mln zł, a w tym – 310 mln zł – wynika z odpowiedzi, której udzielił DGP zespół prasowy Komendy Głównej Policji.