Takie e-maile mają na celu wyłudzenie danych osobowych oraz przekierowanie do podrobionej strony WWW, ostrzega Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Szczecinie.

Podatnicy, którzy oczekują jeszcze na zwrot podatku, powinni wiedzieć, że my takim e-mailem się raczej nie posługujemy. Zazwyczaj informacja o tym przesyłana jest listem poleconym. W nim zamieszczona jest informacja o tym, że podatek jest do odbioru w kasie. Nie prosimy o podanie żadnego rachunku bankowego - wyjaśnia Małgorzata Brzoza.

Reklama

Administracja Podatkowa korzysta z komunikacji drogą internetową, tylko w wypadku jeśli podatnik udostępnił swój adres e-mailowy. Taka informacja zawiera zawsze imię i nazwisko adresata, numer telefonu oraz adres urzędu skarbowego. Wszystkie e-maile, które wychodzą z Administracji Podatkowej mają jeden wspólne element adresu mailowego: mofnet.gov.pl.

Urzędnicy Ministerstwa Finansów radzę, że w wypadku gdy podatnik otrzymał e-mail od Administracji Podatkowej i ma wątpliwości co do jego autentyczności, powinien bezpośrednio skontaktować się ze swoim Urzędem Skarbowym.