93 procent ankietowanych przez CBOS określiło się jako wierzący, a 7 procent jako niewierzący. Z badań wynika, że od 2005 roku odsetek respondentów, praktykujących regularnie, co najmniej raz w tygodniu, zmniejszył się z 58 do 51 procent. Przybyło natomiast osób, które w ogóle nie biorą udziału w praktykach religijnych - z 9 do 12 procent - i takich, które praktykują nieregularnie - z 33 do 37 procent.

Reklama

Osób niewierzących i niepraktykujących najbardziej przybywa wśród ankietowanych w wieku od 18 do 24 lat, mieszkańców największych aglomeracji i legitymujących się wyższym wykształceniem.