Zdaniem PFROŻ, apel Kongresu Kobiet jest próbą apologii ideologii gender. W oświadczeniu obrońcy życia podkreślają, że celem listu jest wywołanie zamieszania wśród wiernych w Polsce. Dodają, że Kongres Kobiet sprzeciwia się nauczaniu Jana Pawła II.

Reklama

Polskiej Federacja Ruchów Obrony Życia wyjaśnia, że gender kłóci się z nauczaniem Kościoła katolickiego. Jak piszą, gender nie ma także żadnych podstaw zarówno w naukach humanistycznych, jak i przyrodniczych. Obrońcy życia podkreślają również, że wszelkie przejawy przypisywania przeciwnikom gender stosowania "mowy nienawiści" jest nawiązaniem do ideologii totalitarnych.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apeluje o nieuleganie presji środowisk feministycznych i głoszenie prawdy o celach polityki gender.