W komunikacie w tej sprawie przypomina, że Jacek K. jest oskarżony wraz z czterema innymi osobami między innymi o przyjęcie korzyści majątkowej w postaci nieodpłatnych napraw samochodu i nieodpłatnych usług budowlanych od osoby dzierżawiącej nieruchomości w Sopocie.

Reklama

Badane przez prokuraturę nieprawidłowości dotyczą też zakupu dwóch samochodów osobowych przez władze miasta za ceny poniżej wartości księgowej w zamian za nieodpłatny serwis tych aut oraz świadczenie bezpłatnych usług budowlanych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Sopocie postępowanie w sprawie części tych czynów zostało zawieszone, choć - jak podkreśla prokuratura - nie ma przeszkód do wyznaczenia nowego terminu rozprawy.