Jest szereg wątpliwości dotyczących samego sposobu uchwalanie ustawy, a także kwestii merytorycznych - wskazywała Teresa Lipowicz.

Reklama

Rzecznik praw obywatelskich dodała, że choć sam tryb uchwalania już nadaje się do Trybunału, to chciałaby mieć lepsze powody do składania wniosku. - Muszę mieć mocne argumenty, że prawa obywateli zostały naruszone - zaznaczyła.

Lipowicz podkreśliła, że bardzo mało Polaków wniosło skargi wobec działań rządu w sprawie OFE. To zaledwie 20 takich pism.

Wniosek do TK zapowiada również organizacja pracodawców Lewiatan. Pod koniec stycznia prezydent skierował wniosek o zbadanie ustawy o zmianach w OFE do Trybunału Konstytucyjnego. Podpisał ją 27 grudnia, ale zapowiedział wtedy, że w trybie kontroli następczej odeśle ją do TK.