Orędzie papieża Franciszka zostanie wyemitowane w Programie I Polskiego Radia i w Programie I Telewizji Polskiej.