Wojewoda zapewnia, że region jest przygotowany na ewentualną walkę z żywiołem. W całym województwie siły mobilizuje Straż Pożarna.

Reklama

Do dyspozycji mazowieckich jednostek jest ponad 3 tysiące strażaków Państwowej Straży Pożarnej i nawet 20 tysiecy ochotników z krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. W razie ewentualnych działań wspierać ich będzie półtora tysiąca specjalistycznych wozów.