Oburzenia nie kryją rodzice uczniów. Kto jest apostatą, ja czy dziecko?- pytają na forach internetowych.

Reklama

Niechodzenie na religię to jeszcze nie apostazja, choć katolicy są zobowiązani posłać swoje dziecko na religię - mówi IAR ksiądz profesor Piotr Tomasik z Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Duchowny zwraca uwagę, że z punktu widzenia prawa kanonicznego niechodzenie na religię to nie apostazja. Jednocześnie zwraca uwagę na przepisy przyjęte przez Episkopat Polski, które nakładają na katolików obowiązek chodzenia na religię w tych szkołach, gdzie takie zajęcia się odbywają.

W przypadku nieletnich muszą tego dopilnować rodzice- dodaje ksiądz profesor.

Od września szkoła musi zapewnić uczniom zajęcia z etyki nawet, gdy zgłosi się na nie tylko jeden uczeń. To efekt wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z czerwca 2010 roku "Grzelak przeciwko Polsce". Państwo Grzelakowie przez kilka lat zabiegali o lekcje etyki dla syna, który nie chodził na religię.

Reklama