Główne założenia prognozy Urzędu do 2050 roku zostaną zaprezentowane dziś podczas konferencji o przyszłości demograficznej w Polsce.

Reklama

Gość Sygnałów Dnia powiedział również, że do roku 2050 proces starzenia się społeczeństwa polskiego ma być coraz większy. GUS szacuje, że osób w wieku poprodukcyjnym będzie około 10 milionów.

Janusz Witkowski dodał, że wpływają na to dwa czynniki. Pierwszym z nich jest zwiększająca się liczba ludności w wieku starszym, co jest efektem wydłużania się przeciętnego życia ludności. Drugi czynnik to liczba urodzeń - rodzi się coraz mniej dzieci.

Prezes Janusz Witkowski dodał jednak, że według prognoz GUS w 2050 roku Polacy będą mieli więcej dzieci niż obecnie. Podkreślił jednak, że nie spowoduje to prostej zastępowalność pokoleń.