Jak czytamy w opracowaniu, największą sympatią Polaków cieszą się Czesi i Słowacy, których pozytywnie ocenia odpowiednio 50% i 48% badanych. Lubimy też Niemców, do których z życzliwością odnosi się 43% respondentów. Z badania wynika, że największą niechęcią Polacy darzą Rosjan, wobec których co drugi badany deklaruje niechęć (50%), a ponad dwukrotnie mniej ankietowanych wyraża sympatię (22%).

Reklama

Spośród krajów sąsiedzkich, za najlepsze uważamy nasze stosunki polityczne z Niemcami, które 52% ankietowanych ocenia pozytywnie. Niewiele gorzej postrzegamy relacje z południowymi sąsiadami - Czechami i Słowakami.

Dużo krytyczniej Polacy oceniają stosunki z Białorusią i Rosją. W przypadku relacji polsko-białoruskich oceny negatywne formułowane są prawie trzykrotnie częściej niż pozytywne (44% negatywnych wobec 15% pozytywnych). Stosunki z Rosją pozytywnie ocenia natomiast tylko 5% badanych, a negatywnie - aż 79% respondentów.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 8-14 stycznia 2015 roku na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

CZYTAJ TEŻ: Bogdan Borusewicz: Przekaz jest taki, że Polacy są antyrosyjscy>>>