Rolnicy domagają się także dopłat i zwolnienia ze składek KRUS za drugie półrocze. Ewa Kopacz zapowiedziała, że część z tych postulatów może być spełniona. Najważniejszymi elementami wsparcia mają być nisko oprocentowane kredyty, zwolnienia ze składek KRUS, czy rozłożenie na bardziej przyjazne raty już zaciągniętych zobowiązań. Premier zaznaczyła jednak, że musi to być też doraźna pomoc, na przykład zakup zboża siewnego na następny sezon. Chodzi także o uwzględnianie strat hodowców bydła.

Reklama

Ewa Kopacz sprecyzowała też, do kogo rządowa pomoc może trafić. Adresowana ona będzie do wszystkich rolników, którzy ponieśli straty z powodu suszy, ale także do hodowców bydła, którzy nie mają go czym karmić.

W ostatni piątek, podczas konferencji prasowej w Krakowie rolnicy zrzeszeni w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych narzekali, że dotychczasowa pomoc rządu jest niewystarczająca, a rolników nie stać na zaciąganie tak zwanych kredytów klęskowych.

Premier rozpoczyna dziś dwudniową wizytę w Krakowie. Jutro ma się odbyć w tym mieście kolejne wyjazdowe posiedzenie rządu.