Za rok 2014 przychód fundacji wyniósł ok. 372 tys. zł. Jak wynika z raportów, w ciągu 5 lat przychody fundacji wzrosły niemal dziesięciokrotnie - podaje "Super Express".

Reklama

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie pracownika fundacji Elbanowskich to ok. 4300 zł. - Nie znajdziecie u nas patologii, finanse mamy przejrzyste. Nie dorabiamy się na fundacji - zapewnia Karolina Elbanowska.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na jednego członka zarządu Fundacji Rzecznik Praw Rodziców w 2014 roku wyniosło 4125,90 zł brutto. Kwota 7706 zł przywołana na okładce tabloidu została przytoczona za sprawozdaniem OPP z pola, w którym wykazuje się najwyższe w roku jednorazowo wypłacone wynagrodzenie członka zarządu, a nie przeciętne wynagrodzenie - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez członków zarządu Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.

Podobnie kwota 4300 zł w odniesieniu do pozostałych pracowników dotyczy jednorazowego najwyższego wynagrodzenia, a nie średniej. Średnia kwota umowy w 2014 roku wyniosła 1200 zł brutto (przeważa zatrudnienie niepełnoetatowe lub doraźne na podstawie umowy cywilnoprawnej). Wszystkie podane kwoty są wynagrodzeniami brutto - wyjaśniają Karolina i Tomasz Elbanowscy.

Fundacja zwraca uwagę, że nie korzysta z pieniędzy publicznych oraz że jej finanse są jawne i każdy może się z nimi zapoznać w internecie. Przekonuje, że sugerowanie, iż były ukrywane, jest krzywdzące, podobnie jak sposób przytoczenia liczb ze sprawozdania. Wyjaśnia, że w rzeczywistości wysokość wynagrodzeń w Fundacji Rzecznik Praw Rodziców jest niższa niż przeciętna stawka dla podobnych organizacji pozarządowych. Za podobnie krzywdzące przedstawiciele Fundacji uważają przemilczenie innych niż protest ws. sześciolatków, działań, np. pomoc blisko tysiącowi rodzin, zagrożonych odebraniem dzieci głównie z powodu biedy.

Publikacją "SE" oburzona jest Janina Ochojska z PAH. Twierdzi ona, że jej rzekomo krytyczna wypowiedź została zmanipulowana: w rzeczywistości nie wiedziała, że jej słowa mają być użyty przeciw komuś, a w cytacie pominięto kluczową część wypowiedzi o tym, że udział % wynagrodzeń w budżecie organizacji zależy od specyfiki jej pracy.