Wiceszef policji składa rezygnację. Motywuje ją względami osobistymi. Nadinsp. Cezary Popławski zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji insp. Zbigniewa Maja, z prośbą o rezygnację ze stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Policji. O wniosku poinformowano na stronie internetowej Komendy Głównej Policji. Komendant umotywował swoją decyzję ważnymi względami osobistymi.

Reklama

Kilka dni temu dziennikarze RMF FM odkryli, że były wiceszef policji służył w ZOMO - tłumaczył jednak, że był tam tylko czynnym sportowcem, a jednostkę reprezentował na spartakiadach.