Do ataku, w którym poszkodowany został amerykański żołnierz oraz jego tłumacz, doszło przed jednym z giżyckich klubów w nocy z 2 na 3 grudnia 2017 roku; obie strony były pod wpływem alkoholu. Z dwóch osób pobitych dużo poważniejsze obrażenia miał Amerykanin, który doznał urazu czaszki, leczono go w bazie wojskowej w Niemczech. W przypadku głównego oskarżonego zarzuty obejmowały też zniszczenie dokumentów, które zabrał amerykańskiemu żołnierzowi i udział w innym pobiciu, które miało miejsce na giżyckim pasażu portowym trzy miesiące wcześniej.

Reklama

Oskarżeni to młodzi mężczyźni, koledzy, którzy dotychczas nie byli karani. W październiku ub. roku Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał pierwszego z oskarżonych na cztery lata więzienia i obowiązek zapłaty pobitemu żołnierzowi USA 25 tys. zł nawiązki, drugiego - na rok więzienia w zawieszeniu na 5 lat i grzywnę.

Apelację złożyły obie strony. Prokuratura chciała uznania przez sąd, że napaść miała charakter chuligański i w związku z tym wnioskowała o podwyższenie kar. Obrona - w przypadku pierwszego z oskarżonych - chciała dwóch lat więzienia, wobec drugiego - skrócenia okresu próby z pięciu do dwóch lat.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku częściowo uwzględnił apelacje obrońców i zmienił wyrok, w sumie łagodząc kary wobec obu skazanych; za niezasadną uznał apelację oskarżyciela publicznego, m.in. argumentację dotyczącą tego, żeby czyn potraktować jako występek o charakterze chuligańskim.

Wyjaśniając powody zmiany wyroku zwłaszcza wobec głównego oskarżonego, sędzia Alina Kamińska zwracała uwagę, że prokuratura i sąd pierwszej instancji dokonały wadliwej wykładni przepisów (chodziło o zarzut zniszczenia dokumentów); ponieważ prokuratura nie złożyła w tym zakresie apelacji, sąd odwoławczy musiał oskarżonego od tego zarzutu uniewinnić. Chodziło o wątek kart kredytowych, które w polskim prawie nie są dokumentami, a traktowane są jako cudze mienie, co zmienia kwalifikację prawną w przypadku przywłaszczenia.

Reklama

Sąd przyznał, że obie strony były pod znacznym wpływem alkoholu i nikt nie potrafił dokładnie odtworzyć przebiegu zdarzeń; odwoływał się do nagrań z monitoringu. Porażający jest poziom agresji, którą prezentowali sprawcy w trakcie tego zdarzenia - oceniła sędzia Kamińska.

W przypadku pierwszego ze skazanych sąd wziął jednak pod uwagę jego obecną skruchę i chęć zadośćuczynienia pokrzywdzonym i - przy karze łącznej - zastosował zasadę całkowitej absorbcji (czyli orzekł karę łączną w wysokości najwyższej kary jednostkowej). Przy karze trzech lat więzienia i po spędzeniu blisko dwóch lat w areszcie, może on już ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

W przypadku skrócenia okresu próby u drugiego, sąd wziął pod uwagę - oprócz wieku tego sprawcy, jego drugorzędną rolę i zapewnienia, że chce zmienić swoje życie (skończył studia licencjackie, myśli o karierze w służbach mundurowych).