Adam Ringer, student elektroniki na Politechnice Warszawskiej. Postanowił opuścić Polskę po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Wyjechał 10 grudnia 1968 r. Osiadł w Sztokholmie.

Również w grudniu wyemigrował do Szwecji kolega Ringera z roku – Henryk Rubinstein, od marca do lipca przetrzymywany w Pałacu Mostowskich za organizację na Politechnice pod patronatem Związku Młodzieży Socjalistycznej legalnego wiecu z poparciem dla represjonowanych studentów.

Włodzimierz Kofman, również student elektroniki na PW oraz matematyki na Uniwersytecie. 8 marca 1968 r. obronił pracę magisterską. Aresztowany pod zarzutem organizacji nielegalnego zebrania organizatorów marcowego wiecu. W więzieniu zdecydował o wyjeździe. Mieszka w Grenoble.

Krystyna Stiller nie dokończyła studiów fizycznych na UW. Wyjechała z rodzicami do Izraela, a stamtąd – już sama – do Skandynawii. Jeden z tamtejszych przyjaciół zgodził się zostać jej mężem, aby dostała status uchodźcy. Mieszka i pracuje w Göteborgu.

Do Polski na stałe wrócił tylko Adam Ringer.

ADAM RINGER

przedsiębiorca, współzałożyciel sieci kawiarni Green Coffee Nero

Będąc w Szwecji, byłem bardzo blisko Polski. To nie było zerwanie. Pracowałem przez wiele lat na Uniwersytecie w Sztokholmie, gdzie zajmowałem się Europą Wschodnią, głównie Polską, i pisałem doktorat na temat Solidarności w latach 1980–1981. I nagle upadł komunizm.

W Polsce dużo się działo. Wielu znajomych wyszło z więzień i nagle zostało ministrami i wysokimi urzędnikami. Nawoływali, żeby wracać. Nie mówili tego konkretnie do emigracji marcowej, ale do ludzi, którzy mieli doświadczenie na Zachodzie; że są potrzebni.

Wziąłem roczny urlop na uczelni i zacząłem pracować dla różnych szwedzkich przedsiębiorstw – najpierw dla małych, a potem dla największych – z Volvo i Skanska na czele. Pomagałem je wprowadzić na polski rynek.