MOPS w Sopocie wypłaca świadczenie w wysokości 1477 złotych miesięcznie bez względu na wiek osoby niepełnosprawnej. Sopot - jako jedyna gmina w Polsce - stosuje się tym samym do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. Ten uznał, że zróżnicowanie prawa do świadczenia ze względu na wiek osoby niepełnosprawnej, nad którą sprawowana jest opieka, jest sprzeczne z Konstytucją.

Reklama

Generalnie przyjmujemy zasadę, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. W związku z powyższym nie możemy robić inaczej - mówi Radiu ZET Andrzej Czekaj, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Radio ZET ustaliło, że kontrolerzy wojewody weszli do MOPS-u w piątek. Wcześniej w piśmie z lutego wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Bartosz Marczuk zwrócił się o podanie liczby decyzji administracyjnych przyznających świadczenie w wysokości 1477 złotych miesięcznie osobom, które "nie spełniają obowiązujących warunków ustawowych". Decyzji opartych o wyrok TK z 2014 roku przez ostatnie cztery lata wydano w Sopocie 36.