Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego skierowali do prezes TK Julii Przyłębskiej list, w którym wskazali na nieprawidłowości przy kształtowaniu składów orzekających Trybunału. Według sędziów przyjęta przez Julię Przyłębską praktyka wyznaczania składów orzekających odbiega od ustawowego standardu.

Reklama

"Niemal od początku sprawowania przez Panią funkcji Prezesa TK obserwujemy praktykę kształtowania składów orzekających Trybunału, w której znajdujemy nieprawidłowości" - czytamy w liście sędziów TK do Julii Przyłębskiej. Sędziowie wskazali m.in. na niejasne kryteria wyznaczania składów orzekających i brak uzasadnienia o zmianie tych składów. Pod pismem podpisali się sędziowie: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Marek Zubik.

Prezes Przyłębska w odpowiedzi skierowanej do sędziów, przekazanej PAP, zaznaczyła, że przyjęte przez nią zasady wyznaczania składów orzekających Trybunału są zgodne z przepisami ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. Wskazała też, że żądanie przedstawienia informacji o przyjętych przez nią zasadach wyznaczania składów na przyszłość jest pozbawione podstaw prawnych.

Według Przyłębskiej zarzucane przez sędziów "nieprawidłowości" w postaci "niejasnych kryteriów wyznaczania sprawozdawców i przewodniczących składów orzekających" są bezzasadne. Jak zaznaczyła, przewodniczący, sprawozdawcy oraz członkowie składów orzekających wyznaczani są w kolejności alfabetycznej, z uwzględnieniem rodzaju, liczby oraz kolejności wpływu spraw do Trybunału. - Zastosowanie tych wszystkich kryteriów powoduje, że nie jest możliwe proste przełożenie składu orzekającego wyznaczonego do rozpoznania danej sprawy, na kolejne litery alfabetu - podkreśliła prezes TK.

Wskazała również, że konieczność zmian w składach wymienionych przez sędziów wynika m.in. "ze względów organizacyjnych jak długotrwałe urlopy czy zwolnienia lekarskie sędziów i ma na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania przez Trybunał ustawowych kompetencji". Przyłębska zwróciła też uwagę, że obowiązujące przepisy nie przewidują uzasadniania zarządzeń prezesa TK o zmianie składów orzekających. Dodała, że nie było to też praktykowane przez poprzednich prezesów TK.

Reklama

Sędziowie Trybunału w liście do prezes TK zwrócili uwagę na nieprawidłowości przy kształtowaniu składów sędziowskich, do których zaliczyli m.in. niejasne kryteria wyznaczania sprawozdawców i przewodniczących składów orzekających oraz powtarzający się brak uzasadnienia o zmianie składów orzekających.

Według sędziów "powszechne jest stosowanie zmiany obsady sędziowskiej w uprzednio wyznaczonych składach TK, dot. zarówno sędziów sprawozdawców, jak i członków składów orzekających, w tym wyeliminowanie ze składów sędziów sprawozdawców, którzy przygotowali uprzednio projekty orzeczeń w tych sprawach". Sędziowie wskazali też na "niemal całkowite pomijanie niektórych sędziów przy wyznaczaniu składów rozpatrujących wnioski o wyłączenie sędziów".

Sędziowie zwrócili się też do prezes TK o niezwłoczne przedstawienie informacji o dotychczasowej praktyce wyznaczania składów sędziowskich i przyjętych przez Przyłębską zasad wyznaczania tych składów.