Sędziego kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej wybierze Prezydent spośród 3 kandydatów, wskazanych przez zgromadzenie jej sędziów. Do czasu, aż to nastąpi, stosowany będzie jednak art. 130 ustawy o Sądzie Najwyższym. Mówi on o tym, że do dnia powołania Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej obowiązki tego prezesa wykonuje najstarszy wiekiem sędzia powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej.

Reklama

Prof. Jan Majchrowski ma 54 lata, pozostali kandydaci są od niego młodsi. Jeśli więc tylko Prezydent go do SN powoła - do czasu wyboru Prezesa Izby Dyscyplinarnej będzie nią kierował właśnie on. On również zwoła zgromadzenie, które dokona wyboru kandydatów na Prezesa Izby.

Majchrowski na razie odmawia komentarzy. - Ponieważ jestem przedmiotem tej procedury. Uważam, że to byłoby bardzo niewskazane - powiedział RMF FM.

Profesor Jan Majchrowski jest politologiem i konstytucjonalistą. W 2016 r. został szefem zespołu powołanego przez marszałka Kuchcińskiego do kompleksowego rozwiązania problemów Trybunału Konstytucyjnego. W czasie rządów AWS był także wojewodą lubuskim.