"6 lipca 2018 roku znieważył Jarosława Kaczyńskiego (…) w ten sposób, że na serwisie społecznościowym twitter, jako użytkownik Paweł Strumiński@p_hudini poprzez zestawienie zdjęć Jarosława Kaczyńskiego i pomnika Lenina z podpisami o treści >Wódz< i >Prawda sowiecka wiecznie żywa< porównał pokrzywdzonego do zbrodniczego przywódcy Rosji Sowieckiej, przez co uchybił godności urzędu oraz zasadom etyki zawodowej" – czytamy w postanowieniu Przemysława Radzika, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, opublikowanym przez wPolityce.pl.