W homilii wygłoszonej w trakcie mszy w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach abp Skworc wezwał do właściwego rozumienia znaczenia zmartwychwstania. Zaznaczył, że wszyscy ochrzczeni zostali również zanurzeni w śmierć Chrystusa; razem z nim pogrzebani po to, aby wraz z nim wkroczyć w nowe życie.

- Za tą pełną nadziei perspektywą kryje się działanie samego Boga, który jako jedyne źródło i dawca życia pragnie dać człowiekowi przez Chrystusa udział w swoim nieprzemijającym trwaniu. (…) Bóg ze swej natury udzielający się ofiaruje nam nieśmiertelność, daje nam zmartwychwstanie, a zabiera nam przemijalność związaną z ziemskim życiem - wyjaśniał metropolita.

Podkreślił, że tajemnica zmartwychwstania – mimo pytań i wątpliwości – daje radość i nadzieję. Zaakcentował, że wspólnota kościoła XXI w. ma misję "głoszenia w mocy Bożego Ducha Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jako jedynej nadziei dla człowieka i świata".

- To dlatego, że zmartwychwstały Chrystus otwiera przed nami niezwykłą perspektywę przebywania, bycia po prawicy Boga - zaznaczył hierarcha.

- Apostoł Paweł powie, że ku tej rzeczywistości pielgrzymujemy poprzez ziemię. Nieraz aż nadto doskwiera nam i towarzyszy ta świadomość wyrastająca z trudnych, czasem nieludzkich uwarunkowań lokalnych i globalnych – to pielgrzymowanie przez ziemię i po ziemi bywa trudne. Dlatego za naszą przyjmujemy modlitwę psalmisty: "Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Ty jesteś przy mnie" - wskazał arcybiskup.

- Chodząc nieraz ciemną doliną życia, nie zapominajmy o Zmartwychwstałym; w psalmie o nim powiedziano, że jest kamieniem węgielnym. Zmartwychwstały Chrystus jest kamieniem węgielnym, na którym warto budować. Już nieraz próbowano go odrzucić i pokonać: strażami i służbami, kamieniem grobowym i filozoficznym - zaznaczył abp Skworc.

- Jako świadkowie zmartwychwstania i Zmartwychwstałego wołamy do wszystkich: nie odrzucajcie go wy, którzy chcecie konstruować świat dla ludzi, czyli ludzki świat. Nie odrzucajcie go wy, którzy w swoich sztabach obmyślacie przedwyborcze strategie i chcecie budować świetlane jutro dla kraju i Europy, którzy tworzycie świat kultury i cywilizacji, świat ekonomii i polityki, świat nauki, medialnej informacji i internetowych portali - wezwał metropolita katowicki.

- Wy, którzy budujecie świat pokoju lub wojny, którzy budujecie świat ładu lub terroru, świat miłości lub świadomie świat nienawiści - nie odrzucajcie Chrystusa Zmartwychwstałego, bo on jest kamieniem węgielnym. Niech fundamentem pozostanie nienaruszalnym - zaapelował.

Odniósł się przy tym do słów Jana Pawła II kierowanych do Europejczyków, że Europa powinna pozostać wspólnotą wartości, bo inaczej wspólnotą nie będzie. - Czy trzeba było aż pożaru paryskiej katedry, aby wielu Europejczyków uświadomiło sobie, jak wiele nasza cywilizacja zawdzięcza Chrystusowi, jak wiele z jego nauki zasymilowała, aby się przez to kształtować? - pytał abp Skworc.

- Nie do pomyślenia jest ta cywilizacja bez Chrystusa, a teraz chce go porzucić - ocenił.

- Chrystus zmartwychwstał i objawił się jako kamień węgielny, na którym budują się całe dzieje ludzkości: dzieje kościoła, naszej ojczyzny i nasze osobiste losy. Z radością dzielmy się paschalnym orędziem, wszyscy dla których Chrystus jest kamieniem węgielnym całego budowania. Budujcie dalej na Chrystusie. Pamiętajcie też o jego zapewnieniu: miejcie odwagę, jam zwyciężył świat - zakończył metropolita katowicki.