Wniosek do sądu dotyczy "podjęcia uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej w związku z przekroczeniem przez niego uprawnień i działaniami na szkodę interesu publicznego i prywatnego" - napisała PK w opublikowanym we wtorek na stronach internetowych komunikacie.

Reklama

Według prokuratury sędzia, jako funkcjonariusz publiczny, pełniąc funkcję prezesa jednego z Sądów Rejonowych przekroczył swe uprawnienia podczas prowadzonego w tym sądzie postępowania o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na wniosek jednego z jej wierzycieli.

Według PK sędzia nawiązał kontakt telefoniczny z przedstawicielem jednej z gazet i podczas kilku rozmów telefonicznych przekazał dziennikarzowi szczegółowe informacje o toczącym się postępowaniu upadłościowym, na podstawie których powstał artykuł prasowy.

- Sędzia realizował w ten sposób wcześniejsze ustalenia podjęte z innymi osobami zainteresowanymi w rozwiązaniu sporu dotyczącego rozliczeń finansowych pomiędzy spółkami. Artykuł prasowy miał być jednym z elementów nacisku na spółkę, wobec której złożono w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości - wyjaśniła PK w komunikacie.

Sąd oddalił wniosek o upadłość i zobowiązał wnioskodawcę, by publicznie oświadczył, że wniosek był bezzasadny. Sąd uzyskał od dłużnika informacje, że nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, a należność dla wnioskodawcy upadłości została uiszczona.

Według prokuratury sędzia swoim zachowaniem działał na szkodę interesu publicznego - naruszył zasadę zaufania obywateli do bezstronności sądów, zasadę stosowania obowiązujących przepisów prawa oraz równego traktowania obywateli i ochrony dobrego imienia spółki oraz interesu prywatnego jej udziałowców.