Wyniki badań węgierskiej opinii publicznej na temat Polski zaprezentowano w środę podczas zajęć II Uniwersytetu Letniego Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, który odbywa się w Krasiczynie k. Przemyśla (Podkarpackie). Bierze w nim udział blisko 400 młodych osób z obu krajów.

Reklama

Badanie na temat wizerunku Polski na Węgrzech fundacja Szazadveg przeprowadziła w czerwcu i lipcu tego roku w miastach Budapeszt, Salgotarjan i Gyor. Wzięło w nim udział 1000 losowo wybranych osób – mówił w trakcie prezentacji Tomas.

Socjolog zauważył, że bardzo pozytywne zdanie o Polsce ma 23 proc. respondentów, a raczej pozytywne 63 proc. Z kolei bardzo negatywne opinie o naszym kraju wyraziło 1,7 proc. badanych, raczej negatywne 7,2 proc. Natomiast 5,1 proc. nie miało na ten temat zdania.

Bardziej pozytywną od przeciętnej opinię na temat Polski mają osoby z wyższym wykształceniem i będące w lepszej sytuacji finansowej – dodał Tomas.

Wśród odniesień dotyczących Polaków najczęściej wymieniano takie cechy, jak: przyjaźń, otwartość, religijność.

Respondenci uważają Polskę za kraj wolny i demokratyczny, gdzie przestrzegane są podstawowe prawa człowieka. Takie zdanie ma 84 proc. badanych Węgrów.