Polacy zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę polskiej gospodarki, prognozę zmian sytuacji polskiej ludności w najbliższych trzech latach, a także o ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce.

Reklama

W ocenie kierunku biegu spraw w naszym kraju nieznacznie przeważają pesymistyczne opinie. Polacy nieco częściej twierdzą, że sprawy w naszym kraju idą w złym niż w dobrym kierunku. Uważa tak dwie piąte badanych (40 proc.), 38 proc. respondentów pozytywnie patrzy na kierunek biegu spraw, określonego zdania na ten temat nie ma 22 proc. respondentów.

Większość badanych (58 proc.) uważa, że gospodarka naszego kraju się rozwija, przeciwnego zdania jest 29 proc. ankietowanych.

O tym, że w najbliższych trzech latach poprawią się warunki życia w Polsce przekonana jest ponad jedna trzecia badanych (36 proc.), 20 proc. uważa, że się pogorszą, 38 proc. sądzi, że się nie zmienią.

Zdecydowana większość badanych (78 proc.) jest przekonana, że w Polsce można znaleźć pracę, 16 proc. ma bardziej pesymistyczne nastawienie i uważa, że znalezienie pracy w naszym kraju jest trudne lub niemożliwe.

W podsumowaniu raportu, opracowanym przez eksperta Kantaru Sylwię Bąbę, czytamy, że " Nastroje ekonomiczne we wrześniu są stabilne – Polacy zdają się nie ulegać wyborczej gorączce, ale patrząc na ich oceny, w Polsce dzieje się dość dobrze. Zdaniem autorki w porównaniu do sierpnia nastroje społeczne kształtują się podobnie, a niektóre wskaźniki nieznacznie się poprawiły, a oceny dotyczące gospodarki zaczęły się znacząco poprawiać od początku 2017 r. Obecnie ocena kierunku biegu spraw jest dużo lepsza niż na początku rządów PiS – napisała.

Badanie nastrojów społecznych Kantar przeprowadził od 6 do 11 wrześniu 2019 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1004 osób, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).