- LGBT to prawdziwie pogańska ideologia, która odrywa nas od prawdy o człowieku i wprowadza na tory, w których jako ludzie tracimy swoją tożsamość wyrastającą z samej naszej struktury biologicznej, określającej nas czy to jako kobiety, czy jako mężczyzn - mówi gazecie hierarcha. Jego zdaniem, LGBT "podważa wszystko, co na temat człowieka głosi chrześcijańska wiara".

Reklama

Na sugestię, że LGBT "ukrywa się pod takimi hasłami jak tolerancja, mowa nienawiści, równość, takie same prawa dla wszystkich, stop przemocy, uznając za swego największego wroga moralne nauczanie Kościoła", odpowiedział, że "jak się patrzy na ideologię nazistowską i bolszewicką, to można zrozumieć, dlaczego dla nich pierwszym przeciwnikiem był zawsze Kościół i głoszona przez niego Ewangelia i moralność". - Ich walka z chrześcijaństwem zawsze odbywała się w połączeniu z określonym językiem. Używanym pojęciom nadawano zupełnie nową treść, wprowadzając zamęt i poprzez kłamliwe słowa zabijając w ludziach ducha prawdy - wskazał arcybiskup.

Według niego, również dzisiaj robi się to, "manipulując słowami i hasłami". - Różnica jest taka, że obecnie ideolodzy mają do dyspozycji bardziej perfidne środki, dzięki którym mogą mieć ogromny wpływ na ludzi - powiedział. Jak dodał, taki środkiem jest internet, w którym obok "dobrych treści" jest również "dużo nienawiści".

Reklama