Dzisiaj mamy cztery spółki energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa. W stosunku do jednej z nich, czyli Energi, zostało ogłoszone wezwanie do wykupu akcji przez PKN Orlen. W tej chwili resort zlecił wycenę tej firmy, tak żebyśmy mogli podjąć odpowiedzialną decyzję, jak na to wezwanie odpowiedzieć - powiedział wicepremier Sasin.

Reklama

Minister zapewnił jednocześnie, że decyzja o wyborze paliwa do bloku C w Ostrołęce zapadnie przed końcem wezwania.

Nie chciałbym dzisiaj niczego przesądzać. To są decyzje, które będą zapadały w zarządach spółek, które tę inwestycję prowadzą - dodał Sasin.

Ostrołęka C to 1000 MW blok energetyczny, którego inwestorem jest spółka Elektrownia Ostrołęka, a w niej po połowie udziałów mają Energa i Enea. Nowy blok ma zostać oddany do eksploatacji w 2023 roku.

PKN Orlen wezwał na początku grudnia ubiegłego roku do zapisów na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę Energa z siedzibą w Gdańsku, tj. 414.067.114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną akcję.

Wezwanie zostało ogłoszone z tzw. warunkami zawieszającymi; chodzi m.in. o zawarcie przez Energę i PKN Orlen umowy na przeprowadzenie badania Energi (taka umowa została zawarta 9 grudnia 2019 r.), uzyskanie bezwarunkowej decyzji Komisji Europejskiej lub innego właściwego organu antymonopolowego, zmiany statutu Energi oraz złożenie w ramach wezwania zapisów na sprzedaż liczby akcji Energi, uprawniającej do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.