Abp Gądecki podkreśla, że Triduum to najważniejszy czas w roku dla każdego chrześcijanina. Zgłębiamy wówczas mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, oraz przyjmujemy nadzieję i radość, które przynosi Jego zmartwychwstanie – powiedział abp Gądecki w informacji przekazanej PAP przez Biuro Prasowe KEP.

Reklama

Przewodniczący Episkopatu zachęcił, do duchowego zaangażowania w kolejnych dniach Triduum Paschalnego, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem. Rozpoczynając tegoroczny Wielki Post, nie spodziewaliśmy się, że będzie miał on tak odmienny wymiar. Dla wielu z nas obecna sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie dla osób chorych i ich rodzin, tych, którzy pozostają w izolacji i kwarantannie – zauważył abp Gądecki.

Przyznał, że "wielu odczuwa niepokój związany z niepewną przyszłością, doskwiera im brak możliwości bezpośredniego kontaktu z rodzinami i przyjaciółmi". Poważanie ograniczona została możliwość naszego udział w liturgiach i życiu parafii. W nadchodzących dniach Kościół chce przynosić nam pocieszenie i nadzieję płynącą z Ewangelii – powiedział.

Abp Gądecki wskazał, że Wielki Czwartek jest dniem skoncentrowanym wokół Ostatniej Wieczerzy Jezusa z apostołami, czyli tajemnicy ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, które są centrum życia Kościoła.

W dzisiejszych warunkach epidemii szczególnie odczuwamy niemożność uczestnictwa w Mszy Świętej. Choć korzystamy z transmisji telewizyjnych, radiowych, internetowych i możemy przyjmować Komunię duchową, w wielu z nas pojawiła się tęsknota i głód Komunii sakramentalnej, która umacnia nas, przynosi pokój. Dlatego, szczególnie w Wielki Czwartek prośmy Boga o ustanie pandemii i przywrócenie możliwości powszechnego udziału w Mszach Świętych w naszych kościołach – powiedział abp Gądecki.

Przypomina również, że Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Podkreślając wartości i godność kapłaństwa zachęcił do modlitwy za księży, "aby w sposób święty wypełniali swoje powołanie i byli świadkami zmartwychwstałego Chrystusa".

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że w tym roku w czasie Triduum Paschalnego jeszcze większego znaczenia nabiera pojęcie domowego Kościoła. "Liturgia Kościoła weszła do naszych domów, jak nigdy dotąd. Przeżywajmy najbliższe dni w duchu bliskości z Bogiem, wzajemnego wsparcia i wyrozumiałości" – powiedział.

Zwrócił uwagę, że w tym roku w Wielki Czwartek nie będzie obrzędu obmycia nóg w kościołach, ale "niezależnie od tego możemy przyjąć jego przesłanie, wzywające do pokory, przebaczenia, wzajemnej służby i pomocy potrzebującym".

Zachęcam do łączenia się ze wspólnotą Kościoła w liturgiach Triduum Paschalnego poprzez środki społecznego przekazu. Dziękuję parafiom, które transmitują Msze św. i nabożeństwa w Internecie oraz pozostają w kontakcie z wiernymi przy użyciu nowych technologii. Zapraszam do odmawiania w domach Drogi Krzyżowej i różańca oraz czytania Pisma Świętego. Możemy włączyć się również w modlitwę Kościoła odmawiając w tych dniach Liturgię Godzin. Epidemia nie może nam zabrać świętego czasu łaski – powiedział.

Abp Gądecki zwrócił się też z prośbą o modlitwę i wsparcie dla osób, które podczas Triduum Paschalnego i Wielkanocy, będą niosły pomoc chorym, samotnym i wszystkim potrzebującym.

Pamiętajmy o lekarzach, pielęgniarkach, personelu medycznym, wolontariuszach, służbach dbających o nasze bezpieczeństwo i tych wszystkich, którzy pracują dla naszego dobra. Pomóżmy osobom potrzebującym, szczególnie starszym, dotkniętym chorobą. Módlmy się za zmarłych i ich rodziny. Niech towarzyszy nam nadzieja, którą przynosi Zmartwychwstały Chrystus. Przyszłość naszych rodzin, ojczyzny, Europy i świata jest w jego ręku. Bądźmy ufni w tym trudnym czasie i zawierzajmy się Opatrzności Bożej – dodał przewodniczący Episkopatu.