Przed odsłoniętą wieczorem na Placu Świętego Piotra szopce zgromadziły się tysiące wiernych. W tym roku zbudowana przed bazyliką św. Piotra szopka przedstawia nie tradycyjną grotę w Betlejem, lecz dom świętego Józefa w Nazarecie. Jest to, jak się podkreśla, wydarzenie bezprecedensowe.

Wigilijny zwyczaj zapalania świeczki na znak pokoju polski papież wprowadził w 1981 roku, gdy od 11 dni w Polsce obowiązywał stan wojenny.