W ten sposób Gersdorf odniosła się do uwag dotyczących wyboru swojego następcy, które padały m.in. ze strony wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy.

Reklama

Pytany w poniedziałkowym wywiadzie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", co się stanie, gdy wskazanie kandydatów na I prezesa SN nie będzie możliwe ze względu na epidemię, Mucha zauważył, że "to są wyzwania do podjęcia na gruncie ustawy o Sądzie Najwyższym i regulaminu SN, które będą rozstrzygane przez osobę wykonującą obowiązki I prezesa, skoro zabrakło w tej sprawie działań przed upływem kadencji dotychczasowej I prezes".

Na uwagę, że to prezydent określa regulamin SN i pytanie, czy w tej sytuacji nie powinien dokonać w nim zmian, które umożliwiłyby przeprowadzenie zgromadzenia ogólnego, Mucha ocenił, że to "pytanie o wolę współdziałania". Zazwyczaj było tak, że to Sąd Najwyższy postulował pewne zmiany. Nie znam korespondencji, która by wypływała z SN i wskazywała na potrzebę dokonania takich zmian – powiedział "DGP" Mucha.

We wtorkowym oświadczeniu I prezes SN Małgorzata Gersdorf w pierwszej kolejności poinformowała, że decyzja o przesunięciu Zgromadzenia Ogólnego podyktowana była wyłącznie koniecznością ochrony życia i zdrowia pracowników sądu.

Jak podkreśliła, 11 marca WHO ogłosiła pandemię koronawirusa, a od 20 marca na terenie Polski obowiązuje stan epidemii. W takiej sytuacji zapewnienie sędziom i pracownikom Sądu Najwyższego faktycznego bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uznałam za priorytet, zwłaszcza że – jak wynika z oficjalnych komunikatów – szczyt zachorowań ma dopiero nastąpić, a sędziowie SN w ogromnej większości, ze względu na wiek, należą do grup szczególnie narażonych na zarażenie i ciężki przebieg COVID-19 - czytamy w oświadczeniu.

Reklama

Gersdorf zaznaczyła przy tym, że zachorowanie znacznej części sędziów SN mogłoby całkowicie sparaliżować funkcjonowanie sądu, tym bardziej, że nie istnieją szybkie mechanizmy uzupełniania jego składu osobowego.

Jak podkreśliła I prezes SN, obecnie obowiązujący regulamin SN nie przewiduje możliwości przeprowadzenia zgromadzenia, "ani tym bardziej wyboru kandydatów na stanowisk I prezesa SN", przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Dodała, że ustalanie regulaminu należy do wyłącznej prerogatywy prezydenta, z której wcześniej korzystał on nawet "wbrew formalnym opiniom SN".

W tym kontekście bez komentarza należy pozostawić sformułowany w przestrzeni publicznej przez przedstawicieli prezydenta RP zarzut braku woli współdziałania w omawianym zakresie ze strony SN - oceniła Gersdorf.

Jak stwierdziła, ustawodawca zdecydował się na przyznanie kolegialnym organom administracji publicznej możliwości odbywania posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nic nie stało zatem na przeszkodzie, aby podobne rozwiązania zastosować do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na taki krok - podkreśliła.

Jak czytamy w oświadczeniu, obecnie brak jest podstaw prawnych pozwalających na przeprowadzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN w sposób bezpieczny dla jego uczestników.

W komunikacie wskazano ponadto, że do udziału w nim musieliby zostać zaproszeni jego członkowie zasiadający w Izbie Dyscyplinarnej i Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.