Jak poinformował PAP w środę rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, w połowie kwietnia wpłynął wniosek pełnomocnika byłego prezydenta Olsztyna Czesława Małkowskiego o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w sprawie karnej, w której zapadły prawomocne wyroki uniewinniające od zarzucanych mu czynów dotyczących m.in. zgwałcenia urzędniczki.

Reklama

Pełnomocnik wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy kwoty 2,5 mln zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, a także kwoty ponad 294 tys. zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami.

Reklama

Jednocześnie rzecznik poinformował, że termin rozpoznania sprawy nie został jeszcze wyznaczony m.in. z tego powodu, że do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęła kasacja od wyroku uniewinniającego Małkowskiego, wniesiona przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku.

Jak dodał, obecnie Sąd Okręgowy zawiadamia strony o wpłynięciu kasacji. Gdy sąd otrzyma informację, że strony zostały powiadomione o tym w prawidłowy sposób, kasacja wraz z aktami sprawy karnej zostanie przesłana do Sądu Najwyższego.

Czesław Jerzy Małkowski od 2008 roku był oskarżany o gwałt na ciężarnej urzędniczce. Został wówczas tymczasowo aresztowany i w referendum odwołany ze stanowiska.

W pierwszym procesie, który toczył się przed sądem w Ostródzie, został skazany na pięć lat więzienia. Wyrok 5 lat więzienia uchylił Sąd Okręgowy w Elblągu. Kolejny proces Małkowskiego toczył się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Ten sąd Małkowskiego uniewinnił. Uniewinniający wyrok utrzymał w mocy w grudniu ub. roku Sąd Okręgowy. B. prezydent Olsztyna przez wszystkie lata trwania procesów zapewniał o swojej niewinności.