Jak wynika z obserwacji m.in. mieszkańców Warszawy i okolic, wokół słońca w sobotę było widać tajemniczy okrąg.

Reklama

To zjawisko optyczne to Halo 22°. Występuje ono właśnie w postaci okręgu lub jego fragmentu o promieniu kątowym 22° wokół słońca, a sporadycznie również wokół księżyca.

Koło wewnątrz łuku halo jest ciemniejsze od otaczającego go nieba, a na zewnątrz łuku halo niebo jest zdecydowanie jaśniejsze. Krawędź wewnętrzna jest lekko zabarwiona na czerwono, dalej kolor zanika, a zewnętrzna krawędź jest zabarwiona na niebiesko. Kolory zwykle są słabo zaznaczone lub niemal zupełnie niewidoczne.

Halo 22° może występować o każdej porze dnia i w każdej szerokości geograficznej. Zjawisko to wywoływane jest najczęściej przez załamanie światła w kryształkach lodu w atmosferze ziemskiej. Bywa widoczne nawet sto razy w roku.