Informację o decyzji sądu przekazał w piątek w Poznaniu prezes fundacji i dyrektor Malta Festival Poznań Michał Merczyński. Wyrok w tej sprawie zapadł 8 lipca. Sprawa dotyczy dotacji, której Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wypłaciło, mimo umowy, na organizację Malta Festival Poznań w 2017 r.

Reklama

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o wypłacie dotacji fundacji w kwietniu 2019 roku. Resort kultury odwołał się od tego wyroku. Merczyński poinformował, że w środę sąd odrzucił apelację, uznając ją za bezzasadną; tym samym utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji.

Wygrało prawo i sprawiedliwość - małymi literami pisane - w procesie, który dwa lata temu wytoczyliśmy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Skarbowi Państwa. Wygraliśmy w drugiej instancji. To jest wyrok prawomocny - powiedział Merczyński.

W 2016 r. fundacja zawarła trzyletnią umowę na organizację poznańskiej imprezy, na mocy której MKiDN zobowiązało się do wypłaty dotacji celowych co roku. Jednak w 2017 r. do wypłaty dotacji nie doszło. Bezpośrednim powodem wstrzymania jej przez wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego był fakt, że jednym z kuratorów festiwalu w 2017 r. był Oliver Frljić, chorwacki reżyser kontrowersyjnego spektaklu "Klątwa".

Reklama

5 czerwca 2018 roku Fundacja Malta, złożyła pozew przeciwko Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zapłatę 300 tys. zł w związku z niewypłaceniem przez Ministerstwo wskazanej kwoty, jako dotacji celowej na organizację festiwalu w 2017 roku.

W kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał Fundacji Malta kwotę 300 tys. zł wraz z odsetkami od Skarbu Państwa - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W uzasadnieniu sąd wskazał, że zobowiązanie to miało charakter czysto kontraktowy, a zapisy umowy z 2016 roku na wypłatę dotacji celowych w latach 2016-18 na organizację Malta Festival Poznań nie budziły wątpliwości.

Sąd podkreślił, że umowa uprawniała ministerstwo do zmniejszenia opłaty tylko w ściśle określonej sytuacji - jednak w tej sprawie nie miała ona miejsca. Wskazał ponadto, że ministerstwo już w 2015 roku wiedziało, że Oliver Frljić będzie kuratorem festiwalu, dlatego jego osoba nie mogła doprowadzić do nieprzyznania Fundacji Malta dotacji celowej.

Od powyższego wyroku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło apelację. Sąd Apelacyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym zdecydował o jej oddaleniu.

Poznański Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta powstał w 1991 r. jako platforma prezentacji sztuki eksperymentalnej, offowej. Obecnie jest jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej.