Decyzją papieża Franciszka administratorem apostolskim archidiecezji gdańskiej sede vacante został biskup elbląski Jacek Jezierski. O decyzji papieża poinformował w czwartek w południe Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Reklama

W komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce czytamy, że papież Franciszek "przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia z posługi arcybiskupa metropolity gdańskiego. Mianował administratora apostolskiego archidiecezji gdańskiej Sede vacante w osobie biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego".

Abp Głódź kończy 13 sierpnia 75 lat, tym samym osiągnął wiek emerytalny i przechodzi na emeryturę.

Abp Sławoj Leszek Głódź jest doktorem prawa kanonicznego. Urodził się 13 sierpnia 1945 r. W 1964 roku rozpoczął studia w Białostockim Seminarium Duchownym, skąd w trzecim roku nauki powołano go na dwa lata do wojska. Służbę wojskową odbył w kompanii kleryckiej w 32. Budziszyńskim Pułku Zmechanizowanym w Kołobrzegu oraz Mazurskiej Brygadzie Saperów w Szczecinie-Podjuchach. Jednostki kleryckie nie posiadały charakteru bojowego, lecz nastawione były w praktyce na wywieranie wpływu ideologicznego, mającego na celu laicko-marksistowską indoktrynację studentów teologii, w nadziei, że alumni opuszczą mury seminaryjne.

Święcenia kapłańskie abp Głódź otrzymał 14 czerwca 1970 r. z rąk administratora apostolskiego w Białymstoku abp. Henryka Gulbinowicza. Następnie pracował duszpastersko w Szudziałowie na Białostocczyźnie i wśród Polonii w Paryżu. Studia kanoniczne odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktoryzował się w Rzymie w zakresie prawa kanonicznego Katolickich Kościołów Wschodnich.

W okresie od marca do grudnia 1980 roku był pracownikiem nadzwyczajnym Synodu Biskupów w Rzymie. Następnie pracował w Kurii Arcybiskupiej i Sądzie Arcybiskupim w Białymstoku. Jednocześnie był dyrektorem studium katechetycznego. W 1981 r. był kapelanem "Solidarności” Regionu Białystok.

Reklama

Od września 1981 r. rozpoczął pracę w Watykanie, w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, gdzie prowadził sekcję Kościoła obrządku bizantyjsko-ukraińskiego oraz sekcję Kościoła na Białorusi obrządku bizantyjsko-ruteńskiego.

21 stycznia 1991 r. wraz z ustanowieniem Ordynariatu Polowego w Polsce został mianowany przez Ojca Świętego Biskupem Polowym Wojska Polskiego (z siedzibą tytularną w Bettonie we Włoszech) podejmując się tworzenia struktur od podstaw. Święcenia biskupie przyjął na Jasnej Górze 23 lutego 1991 r.

Wspominając lata posługi w ordynariacie, 9 lutego w czasie uroczystości stulecia powołania Biskupstwa Polowego w Polsce abp Głódź powiedział do kapelanów: Rozsyłałem was po terytorium Rzeczpospolitej. Mieliście pełne ręce roboty. Trwały budowy i przebudowy świetlic, stołówek, magazyny przeobrażały się w kaplice. Przyjeżdżałem, święciłem, błogosławiłem.

18 kwietnia 1991 r. abp Głódź otrzymał z rąk prezydenta nominację na stopień generała brygady Wojska Polskiego, a 11 listopada 1993 r. na stopień generała dywizji. W uznaniu zasług na polu duszpasterstwa wojskowego prezydent Lech Wałęsa 22 grudnia 1995 r. nadał mu Krzyż Oficerski Polonia Restituta.

W 1994 r. papież Jan Paweł II powołał go do grona konsultorów Kongregacji ds. Katolickich Kościołów Wschodnich. 22 stycznia 1998 roku Jan Paweł II mianował go członkiem Centralnego Biura do Spraw Koordynacji Duszpasterskiej Ordynariatów Polowych w Kongregacji ds. Biskupów.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 listopada 1998 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie duszpasterskiej w Wojsku Polskim oraz za działalność społeczną.

17 lipca 2004 roku Jan Paweł II – w uznaniu pracy i dokonań – podniósł go do godności Arcybiskupa "ad personam". 26 sierpnia papież mianował abp. Głódzia ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej, którą objął 2 października 2004 r.

17 kwietnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą gdańskim. Paliusz – znak metropolity - otrzymał 29 czerwca 2008 r. w Rzymie.

Abp Sławoj Leszek Głódź jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Rady Prawnej KEP, Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, delegatem ds. Duszpasterstwa Strażaków oraz delegatem KEP ds. Telewizji Trwam. Ponadto jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP oraz członkiem Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Wcześniej pełnił funkcję m.in.: przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, Krajowego Duszpasterza Kombatantów, przewodniczącego Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. członka Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

W ostatnich miesiącach można było usłyszeć o konflikcie miejscowego duchowieństwa z metropolitą gdańskim. 16 kapłanów archidiecezji gdańskiej w oświadczeniu przesłanym PAP w październiku 2019 roku potwierdziło, że przesłało stosowne dokumenty do nuncjatury apostolskiej. Pojawiły się równie zarzuty ukrywania doniesień o przypadkach molestowania w archidiecezji.

Abp Głódź zapewniał wówczas, że nie zbagatelizował żadnych doniesień. "Chcę podkreślić, że nie wykazałem żadnej opieszałości w sprawie jakichkolwiek duchownych, którzy dopuścili się przestępstwa. Prowadzone są one zgodnie z procedurami określonymi przez Stolicę Apostolską i Konferencję Episkopatu Polski" - napisał 24 lutego w oświadczeniu.

Metropolita gdański wielokrotnie wypowiadał się publicznie na tematy dotyczące państwa, polityki, patriotyzmu i kwestii światopoglądach. Jedna z ostatnich jego wypowiedzi miała miejsce 8 sierpnia w Toruniu w czasie uroczystości związanych z otwarciem Parku Pamięci Narodowej "Zachowali się jak trzeba". Zwrócił wówczas uwagę, że "wciąż trzeba nadrabiać wielkie zaległości minionych lat, kiedy wielkie segmenty narodowej historii, wśród nich te, które były niezabliźnioną raną tysięcy polskich serc, były usuwane z pola społecznego widzenia, zakłamywane, fałszowane". Zaapelował o "trwaniu przy prawdzie, służbie pamięci, modlitwie o opamiętanie, o zejście z drogi nienawiści, oskarżeń, pomówień".

Odniósł się wówczas także do wydarzeń związanych z profanacją figury Chrystusa przed bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie oceniając ten akt, jako "kolejny przejaw agresji - grzesznej, opresyjnej ideologii, wymierzonej w to, co dla nas drogie i święte; w zasady moralne wywiedzione z dekalogu i ewangelii; w świętość rodziny, wartości wiary; w wartości, które tworzą fundament życia narodowego".