TK orzekł dziś niezgodność z konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiej wady płodu.

Godek: Dzisiaj Polska jest przykładem dla Europy

Zdaniem Kai Godek, orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego "uznano prawo do życia, bo to prawo jest i wynika z prawa naturalnego, ale to prawo uznano w stosunku do dzieci, które do tej pory były uważane za gorsze".

Dzisiaj Polska jest przykładem dla Europy, jest przykładem dla świata. Nie tkwimy w konieczności dziejowej, która by nakazywała marsz w lewo i stopniowe zwiększanie dostępności do mordowania ludzi. Nie tkwimy w takim determinizmie. Jest możliwa ochrona życia, jest możliwe regularne działania pro-life, które przynosi efekty - powiedziała.

Reklama

Zastrzegła, że choć to Trybunał Konstytucyjny na wniosek grupy posłów "potwierdził te gwarancje ochrony życia, ale to się działo dzięki aktywności obywatelskiej”.

TK: Aborcja z przesłanki embriopatologicznej narusza zasadę ochrony życia

Aborcja dokonywana z powodu przesłanki embriopatologicznej narusza konstytucyjną zasadę ochrony życia w związku m.in. z zapisem dotyczącym ochrony godności człowieka - głosi czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

We wniosku, który w czwartek rozpatrywał TK, zaskarżono przepis, który stanowi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację. Mowa w nim o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

TK orzekł, że aborcja z przesłanki embriopatologicznej jest niezgodna z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.