Według tego ostrzeżenia IMGW, w związku z występującymi opadami deszczu, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Z kolei tam, gdzie występuje ostrzeżenie trzeciego stopnia ze względu na nasyceniem gruntu, wody opadowe spływają do koryt rzecznych, powodując wzrosty stanów wody. Z tego powodu na Ślęzie mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Reklama

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być jeszcze bardziej niebezpieczne.

IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.