71 proc. badanych przez pracownię Social Changes podpisało się pod stwierdzeniem, że "Polska miałaby się gorzej, gdyby zrezygnowała z członkostwa w Unii Europejskiej, tak jak Wielka Brytania”. Zdaniem 15 proc. w takiej sytuacji Polska "miałaby się lepiej", a 14 proc. uznało, że „dla Polski nic by się nie zmieniło”.

Reklama

Rezygnacja z UE a poglądy polityczne

W badaniu uwzględniono także opinie wyborców PiS, KO i Polski 2050. Co do tego, że "Polska miałaby się gorzej, gdyby zrezygnowała z członkostwa w UE" jest przekonanych 52 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy oraz po 90 proc. zwolenników KO i Polski 2050. Natomiast 22 proc. wyborców ZP, 5 proc. KO oraz 6 proc. Polski 2050 uważa, że "Polska miałaby się lepiej, gdyby zrezygnowała z członkostwa w UE". Zdaniem 26 proc. wyborców ZP, 5 proc. KO i 4 proc. Polski 2050, "dla Polski nic by się nie zmieniło, gdyby zrezygnowała z członkostwa w UE, tak jak Wielka Brytania".

Polska powinna pozostać członkiem UE?

Pracownia Social Changes zapytała także, "czy Polska powinna pozostać członkiem UE".

74 proc. odpowiedziało twierdząco (przy czym 46 proc. "zdecydowanie tak” , a 28 proc. „raczej tak”). 12 proc. badanych odpowiedziało przecząco (przy czym „zdecydowanie nie” 4 proc., a "raczej nie” - 8 proc.). 14 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć”.

W ocenie portalu wPolityce.pl, "badanie potwierdza, że poziom poparcia dla polskiego członkostwa w Unii Europejskiej pozostaje bardzo wysoki".

Badanie dla portalu w Polityce.pl. zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1078 osób w dniach od 12 do 15 marca 2021 roku.