Ingres abp. Wojdy do archikatedry oliwskiej rozpoczął się w niedzielę o godz. 14.30.

Z uwagi na pandemiczne obostrzenia uroczystość można było oglądać w TV Trwam, Radio Maryja, Radio Plus i TVP3 Gdańsk, a w katedrze była ograniczona liczba gości. Zrezygnowano z wystawienia telebimu dla wiernych przed świątynią.

Reklama

Arcybiskupa przywitał biskup Wiesław Szlachetka, który wspominał o wadze ziemi Pomorza dla Polski, gdzie jest Westerplatte i narodziła się "Solidarność".

Z ogromną radością przyjmujemy cię, jako naszego pasterza. Otwartym sercem przyjmują cię biskupi i kapłani, z których wielu pracuje poza granicami kraju, a zwłaszcza na misjach... - mówił biskup Szlachetka.

Biskup Jacek Jezierski wręczył pastorał - symbol przejęcia władzy - nowemu metropolicie gdańskiemu.

Spotykam się dziś po raz pierwszy w tej przepięknej historycznej bazylice archidiecezjalnej. Stało się to za sprawą papieża Franciszka, który w dniu 2 marca bieżącego roku mianował mnie arcybiskupem gdańskim. Jestem mu za to ogromnie wdzięczny i przyrzekam posłusznie i wiernie pełnić urząd pasterski, jako nowy pasterz waszej wspólnoty archidiecezjalnej, od dziś także mojej wspólnoty, spoglądam na was siostry i bracia z nadzieją i dziękuję Bogu za waszą obecność - mówił w archikatedrze arcybiskup Tadeusz Wojda.

Reklama

W archikatedrze oliwskiej list od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał sekretarz w Kancelerii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

Kanoniczne objęcie archidiecezji gdańskiej przez arcybiskupa Tadeusza Wojdę odbyło się w czwartek 25 marca w archikatedrze oliwskiej przy spełnieniu pandemicznych obostrzeń.

Protest przed świątynią

W proteście w pobliżu katedry oliwskiej wzięło udział kilkanaście osób. Niektórzy trzymali baner z napisem: "Prawa człowieka nie są ideologią".

Chcemy powiedzieć, że jeżeli w jego ustach znów usłyszymy słowa, które naruszają prawa człowieka, to będzie nas widział z tym banerem za każdym razem. Bardzo prosimy pana Wojdę, by się miarkował. Nie zgadzamy się na mowę nienawiści wobec osób LGBT - mówiła Onetowi aktywistka Lidia Makowska.

Chcemy pokazać Tadeuszowi Wojdzie, że w Gdańsku nie ma miejsca na szerzenie nienawiści i homofobii. W Gdańsku mamy Model Równości, nikogo nie wykluczamy - mówiła Sława Rafalak z Komitetu Obrony Demokracji.

Kim jest Tadeusz Wojda?

Archidiecezja gdańska nie miała metropolity od 13 sierpnia minionego roku, gdy papież Franciszek przyjął rezygnację abpa Sławoja Leszka Głódzia - duchowny skończył 75 lat, osiągając tym samym wiek emerytalny. Decyzją papieża administratorem apostolskim archidiecezji gdańskiej sede vacante został wówczas biskup elbląski Jacek Jezierski.

2 marca papież Franciszek nowym pasterzem archidiecezji gdańskiej i tym samym metropolitą gdańskim mianował Tadeusza Wojdę, który od 2017 r. był arcybiskupem białostockim. Mottem jego posługi biskupiej są słowa z Ewangelii wg św. Marka 13,10 "Oportet praedicari Evangelium" ("Aby była głoszona Ewangelia").

Wojda urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie, w rodzinie wielodzietnej. Jego młodszy brat jest księdzem, tak jak on w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (pallotyni), a starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich.

W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów). Studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy. Ukończył również studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. święcenia kapłańskie w tymże zgromadzeniu. Po święceniach przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.

W maju 1984 r. decyzją Rady Prowincjalnej został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z misjologii w 1989 r.

W 1990 r. rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, gdzie od 2007 r. był kierownikiem biura, a w 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem. Ponadto, od 1991 r. jest kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego.

12 kwietnia 2017 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Abp Wojda jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej i komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. Jak podaje biuro prasowe KEP, Wojda jest autorem licznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii.