Marian Banaś zaznacza, że od początku swojej kadencji na stanowisku prezesa NIK, a prezesem jest już od "427 dni", musi się mierzyć "z krzywdzącą i nieudolną próbą" skojarzenia go ze "środowiskiem przestępczym oraz działalnością sprzeczną z normami obyczajowymi, a także przypisywaniem niewłaściwego postępowania polegającego na pominięciu w oświadczeniu majątkowym wymaganych prawem informacji".

Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA ), instytucja podległa Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie jednostka kontrolowana przez NIK, dokonuje przeszukań w gabinecie Prezesa NIK, w siedzibie NIK, w moim prywatnym mieszkaniu, oraz w prywatnym mieszkaniu mojej rodziny - wylicza Banaś.

Podkreśla, że przeszukania naruszają immunitet prezesa NIK i przypominają mu "system aparatu socjalistycznego", który "skazał [go - red.] na cztery lata więzienia w latach 80 za działalność skierowaną na rzecz niepodległości Polski".

Oczywiście zwiększona aktywność służb przeciwko mojej osobie jak również mojej rodzinie - związana jest z informacją o zamiarze opublikowania ważnych i oczekiwanych społecznie wyników kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą lzbę Kontroli – dodaje Banaś.

Reklama

Banaś prosi o wsparcie

Jego zdaniem gwarancje niezależności Izby zawarte w Deklaracji z Limy w sprawie zasad kontroli, i Deklaracji z Meksyku w sprawie niezależności najwyższych organów kontroli, oraz w Rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ "są obecnie zagrożone".

Wiem, że istnieje dedykowany mechanizm szybkiego reagowania dla najwyższych organów kontroli, który ma służyć jako wsparcie w sytuacjach naruszenia ich niezależności - SIRAM - pisze. Po czym wyjaśnia, że ten "czteroetapowy mechanizm pozwala dedykowanemu zespołowi Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI na rzecz Rozwoju (IDI) dostarczać wsparcia, opieki prawnej w sytuacji wydarzeń o negatywnym wpływie na NOK [najwyższe organy kontroli - red.]".

Wierzę, że nie będę musiał z niego korzystać - zastrzega dalej.

Zwracam się do Was, Szefów NOK, społeczności międzynarodowej niezależnych, najwyższych organów kontroli, z prośbą o wsparcie i wspóIne działania. Będę wdzięczny, za wspólny udział w zorganizowaniu debaty online na temat dobrych praktyk w podobnych sytuacjach zagrożeń niezależności NOK - apeluje Marian Banaś.