Komisja Europejska poinformowała, że zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji Trybunału, który 14 lipca zobowiązał nasz kraj do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, powołanej do prowadzenia postępowań o charakterze dyscyplinarnym m.in. wobec sędziów. KE rozpoczęła też wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE za niepodjęcie niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE z 15 lipca, stwierdzającego, że polskie prawo w zakresie systemu dyscyplinarnego sędziów jest niezgodne z prawem unijnym.

Reklama

Tusk powiedział w TVN24, że mamy do czynienia z dwoma zagrożeniami finansowymi, "które prowokuje polityka PiS-u". - Ciągle jest czas, żeby zapobiec temu nieszczęściu - podkreślił Tusk.

Kary "zupełnie niepotrzebne"

Według niego, "te kary związane bezpośrednio ze skargą Komisji do Trybunału, związane z istnieniem Izby Dyscyplinarnej, te ewentualne kary finansowe są dokuczliwe, są zupełnie niepotrzebne".

Tusk podkreślił, że podczas swoich rozmów z przedstawicielami UE przekonywał do tego, "by nieustannie rozmawiać, naciskać i wywierać presję na polski rząd, żeby wycofał się ze szkodliwych także dla Polski i Polaków ataków na polską praworządność". - Ale, żeby komuś nie wpadł do głowy łatwy pomysł, by karać Polaków finansowo za to, co nie jest ich grzechem, tylko jest grzechem rządu - zaznaczył szef PO.

Podkreślił, że w czasie swoich rozmów z parlamentarzystami PE, z szefową Komisji Europejskiej, z komisarzami, którzy między innymi zajmują się tymi kwestami, wynika jedna rzecz. - I to mogę powiedzieć z zupełnym przekonaniem, że ta moja argumentacja, że karanie Polaków za to, co robi rząd, który będzie istniał jeszcze maksimum dwa lata i kilka miesięcy - bo ja jestem o tym przekonany, że to jest możliwe - byłoby rzeczą nierozsądną - powiedział Tusk.

"Front przebiega między obywatelami a władzą"

Reklama

Według niego, w sporze o polskie sądy, o polski wymiar sprawiedliwości, "front nie przebiega między Brukselą, a Warszawą, czy Unią Europejską, a Polską". - Ten front przebiega między Polakami, między obywatelami, a władzą, która robi wbrew interesom obywateli, robi te pseudoreformy wymierzone w niezależne sądownictwo i w cały wymiar sprawiedliwości - ocenił Tusk.

- W tym sensie, jeśli chodzi o ten problem praworządności Unia Europejska jest sojusznikiem Polaków, a problemem Polaków i UE jest rząd, który wpadł na te koszmarne pomysły - dodał szef PO.

KE poinformowała we wtorek, że po przeanalizowaniu odpowiedzi władz polskich z 16 sierpnia ws. lipcowych decyzji TSUE uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału ws. zawieszenia przepisów dot. Izby Dyscyplinarnej SN, a w odniesieniu do wyroku TSUE z 15 lipca Komisja uważa, że Polska nie podjęła niezbędnych środków w celu jego wdrożenia. "Polska poinformowała o zamiarze zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej w jej obecnym kształcie, nie podając jednak dalszych szczegółów" - wskazano w komunikacie.

W lipcu polski Trybunał Konstytucyjny orzekł z kolei, że przepis Traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z polską konstytucją.